PR komunikace

Umíme všechny formy komunikace, které moderní public relations (PR) nabízí. K přípravě kampaně jakéhokoli typu přistupujeme individuálně tak, aby návrh strategie a zvolené PR nástroje byly pro klienta co nejefektivnější a vzájemně se smysluplně doplňovaly. Dobře připravenou kampaní pak přes média zvýšíme povědomí cílové skupiny o vaší firemní značce, produktech či službách.

Media Relations

 • Soustavná, aktivní a korektní spolupráce s novináři za účelem úspěšné prezentace komunikované značky, produktů a služeb v médiích zaměřených na vaši cílovou skupinu
 • Konkrétně v tištěných, rozhlasových, televizních médiích, na webových portálech, prostřednictvím sociálních sítí, chatů, resp. diskuzních a komunitních klubů
 • Formou tiskových zpráv, rozhovorů, tiskových konferencí, neformálních setkání, soutěží aj.
 • Prostřednictvím dobrých kontaktů a individuálních schůzek s novináři nepřetržité vyhledávání mediálních příležitostí k pozitivní prezentaci klienta
 • Vyhodnocování úspěšnosti mediální komunikace formou pravidelného monitoringu

Produktové PR 

 • Zviditelnění produktů a služeb jejich pozitivní prezentací v médiích pro danou cílovou skupinu
 • Při uvádění nových produktů i jako podpora již zavedených produktů na trhu v ČR i SR
 • Mediální výstupy informují potenciální zákazníky o existenci produktů či služeb, s důrazem na jejich kvalitu a další benefity, a motivují je k nákupu produktů či k využití služeb

Korporátní PR

 • Vystavění a posilování dobré image společnosti, upevnění jejího postavení na trhu, zviditelnění značky a její odlišení od konkurence prezentací v médiích, potažmo u veřejnosti
 • Mediální komunikace ekonomických, personálních i jiných témat klienta, mj. i formou rozhovorů s managementem společnosti
 • Mediální výstupy zajistí informovanost potenciálních klientů i obchodních partnerů o stávající situaci a pozici vaší společnosti na trhu

Krizová komunikace

 • Analýza příčin, scénář a plán krizové komunikace
 • Rychlá a odpovídající reakce na konkrétní mediální výstupy
 • Argumentačně podpořená pozitivní prezentace v širších médiích

Interní komunikace

 • Analýza interních komunikačních systémů, návrhy komunikační a firemní strategie
 • Spolupráce při vytváření motivačních programů
 • Semináře, konference – námět, kreativní návrh, kompletní organizace, produkce, medializace
 • Školení a poradenství
 • Firemní tiskoviny, prezentační brožury, klientské magazíny aj.

Redakční práce

 • Zpracování, editace a korektura textů na klíč

Jaké výhody přináší komunikace prostřednictvím PR článků?

 • Prostřednictvím PR článků sdělujete cílové skupině i ty informace a souvislosti, pro které není ve formátu klasické inzerce prostor
 • Informace sdělované pomocí PR článků na redakčních stranách zasahují i ty, kteří mají jinak vůči reklamě averzi
 • Charakter redakčního zpracování a umístění na redakčních stranách zvyšuje jejich důvěryhodnost u čtenářů
 • Při porovnání s klasickou inzercí je PR komunikace většinou cenově výhodnější a poskytuje větší prostor pro prezentaci klienta
 • PR komunikace zlepšuje a pozitivně upravuje vztahy klienta s veřejností